Warsztaty

Jak dbać i troszczyć się o siebie

Hasła wiodące/cele:

 • Jak dbać i troszczyć się o siebie.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi.
 • Odkrywanie i wykorzystanie swoich zasobów oraz talentów.
 • Życie w zgodzie ze sobą.
 • Odkrywanie własnych potrzeb.
 • Poszerzanie samoświadomości.
 • Poznawanie siebie i swoich możliwości.
 • Poszerzania świadomości własnego ciała.
 • Zwiększenie umiejętności lepszego porozumiewania się z innymi ludźmi.
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości.
 • Akceptacja siebie.
 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Dbanie o relacje poprzez lepsze rozumienie siebie i drugiego człowieka oraz konstruktywną komunikację.
 • Rozwijanie empatii.

W jaki sposób:

 • Doświadczanie “tu i teraz”.
 • Dzielenie się swoimi doświadczeniami.
 • Ćwiczenia indywidualne i w grupie.
 • Relaks.
 • Ruch.
 • Masaże.
 • Relaks i ruch przy muzyce.
 • Praca “na refleksji”.
 • Praca z ciałem.
 • Praca z oddechem.

Dla kogo zajęcia:

 • Grupa dla osób z nadwagą.
 • Grupa dla osób z cukrzycą.
 • Grupa dla młodzieży.
 • Grupa ogólna.

Formy pracy:

 • Mała grupa do 5-6 osób.
 • Większa grupa od 7-12 osób.
 • Praca indywidualna.

Przewiduje się kilka różnych cykli spotkań:

 • 10 spotkań raz w tygodniu po 3 godziny.

Terminy do wyboru:
środa: 14.00-17.00 lub 17.00-20.00
sobota: 10.00-13.00 lub 13.00-16.00
niedziela: 10.00-13.00 lub 13.00-16.00

 • 3 spotkania raz w tygodniu po 5 godzin.

sobota: od 10.00-15.00
niedziela: od 10.00-15.00

 • Spotkania indywidualne raz w tygodniu – terminy do uzgodnienia.

Odpłatność: 

 • mała grupa 20zł za godzinę
 • większa grupa po 15zł za godzinę
 • konsultacje indywidualne 70zł za godzinę