Endokrynolog

dr n. med. Teresa Żak – specjalista pediatra i endokrynolog

  • Akademia Medyczna we Wrocławiu;
  • Adiunkt w Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu;
  • Specjalizacje pediatria I i II stopień, endokrynologia;
  • tytuł doktora nauk medycznych, nominowana do nagrody Ministra Zdrowia oraz Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu;
  • międzynarodowa specjalizacja z medycyny przeciwstarzeniowej (Anti-Aging) w trakcie;
  • coroczny udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych;

 

Publikacje:

Teresa Żak, et al.: Porównanie tempa wzrastania w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu u dzieci z całkowitą i częściową somatotropinową niedoczynnością przysadki – doniesienia wstępne = The effect of one year of therapy with rhGH on growth velocity in patients with growth hormone deficiency (GHD)

Endokrynol.Pediatr. 2007 T.6 supl.6; s.45 poz.P10
XVII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Kraków, 6-8 września 2007


Teresa Żak, et al: Wzrokowe potencjały wywołane u dzieci z wrodzoną niedoczynnością tarczycy = Visual evoked potentials in children with congenital hypothyroidism
Endokrynol.Pediatr. 2007 T.6 supl.6; s.60 poz.P25
XVII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Kraków, 6-8 września 2007


Witold Pilecki, Joanna Klempous, Teresa Szawrowicz, Teresa Żak, Eugenia Kik, Anna Noczyńska.: Choroby tarczycy u dzieci a wzrokowe potencjały wywołane
W:Komputerowe wspomaganie badań naukowych. T.14 : [Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN’2007 zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Szklarskiej Porębie w dniach 24-26.10.2007 r.]; Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007; s.343-346
ISBN 987-83-7374-050-1


Urszula Zaleska-Dorobisz, Teresa]Żak, et al.: Badanie Power Doppler w diagnostyce i monitorowaniu terapii w chorobie Hashimoto u dzieci = Power Doppler ultrasonography in diagnosing and therapy monitoring of Hashimoto disease in children
Pol.J.Radiol. 2007 Vol.72 suppl.1; s.206-207 poz.334
XXXVIII Polish Congress of Radiology. Bydgoszcz, May 23-26, 2007. Abstracts book


Teresa Żak et.al: Visual evoked potentials in children with hypothyroidism

Endocr.Abstr. 2008 Vol.16; poz.P820
10th European Congress of Endocrinology. Berlin, 3-7 May 2008


TeresaŻak, et al: Analiza występowania genów układu HLA DRB1 oraz HLA DQA1 u dzieci i młodzieży ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 zamieszkującej Dolny Śląsk = HLA DQB1 and HLA DQA1 genotypes prevalence in children and adolescence with new-onset diabetes type 1 in the Lower Silesia region

Endokrynol.Pediatr. 2008 T.7 supl.1; s.51 poz.P10
XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Gdańsk, 4-6 września 2008 r. Streszczenia


Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Teresa Żak et al: Czy istnieje zależność między odsetkiem limfocytów T gammadelta we krwi obwodowej a genetycznymi czynnikami ryzyka u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1? = Is there an association of T gammadelta lymphocytes prevalence in peripheral blood and diabetes type 1 risk genotype in children with new-onset disease?

Endokrynol.Pediatr. 2008 T.7 supl.1; s.52 poz.P11
XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Gdańsk, 4-6 września 2008 r. Streszczenia


Teresa Żak et al. Porównanie tempa wzrastania w pierwszym roku leczenia oraz ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i gęstości mineralnej kości u dzieci leczonych hormonem wzrostu z całkowitą i częściową somatotropinową niedoczynnością przysadki = Comparison of growth rate during the first year therapy and evaluation of calcium-phosphorus metabolism, bone mineral density in children with total and partial growth hormone defficiency

Endokrynol.Pediatr. 2008 T.7 supl.1; s.81 poz.P40
XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Gdańsk, 4-6 września 2008 r. Streszczenia


Teresa Żak et al: Porównanie tempa wzrastania w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu u dzieci z całkowitą i częściową somatotropinową niedoczynnością przysadki = The effect of one year of therapy with rhGH on growth velocity in patients with growth hormone deficiency (GHD)
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 supl.A; s.137 poz.P7-29
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 września 2008 roku


Teresa Żak et al. Wzrokowe potencjały wywołane u dzieci z niedoczynnością tarczycy = Visual evoked potentials (VEP) in children with hypothyroidism
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 supl.A; s.136-137 poz.P7-28
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 września 2008 roku


Maciej Bagłaj, Jolanta Rysiakiewicz, S. Gerus, Teresa Żak, Konrad Rysiakiewicz.: Powikłania tyroidektomii u dzieci

W:XXXIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Bydgoszcz, 16-18 października 2008 r. Program szczegółowy; s.[43]


Teresa Żak et al: The effect of one year of therapy with rhgh on growth velocity in patients with growth hormone deficiency (GHD)
Endocr.Abstr. 2009 Vol.20; poz.P529
11th European Congress of Endocrinology. Istanbul (Turkey), 25-29 April 2009


Teresa Żak et al: HLA DQB1 and HLA DQA1 genotypes prevalence in children and adolescence with new-onset diabetes type 1 in the lower Silesia region
Endocr.Abstr. 2009 Vol.20; poz.P335
11th European Congress of Endocrinology. Istanbul (Turkey), 25-29 April 2009


Maciej Bagłaj, S. Gerus, Teresa Żak et al. Leczenie chirurgiczne chorób tarczycy u dzieci – 17 lat wspólnych doświadczeń Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego oraz Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM we Wrocławiu = Surgical management of thyroid diseases in children, a 17-year common experience of Department of Pediatric Endocrinology and Department of Pediatric Surgery in Wrocław
Pediatr.Endocrinol.Diabetol.Metab. 2009 T.15 supl.1; s.27 poz.P-1
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy endokrynologiczne i diabetologiczne wieku rozwojowego” połączona z Jubileuszem XX-lecia Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wrocław, 20-21 listopada 2009 r.


Teresa Żak, et al.: Ocena tempa wzrastania i gospodarki wapniowo-fosforanowej, gęstości mineralnej kości oraz zmiany składu ciała u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w pierwszym roku leczenia rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu (RHGH) = The effect of one year therapy with recombinant human growth hormone (RHGH) on growth velosity, calcium-phosphorus metabolism, bone mineral density and changes of body’s composition in children with growth hormone deficiency (GHD)
Pediatr.Endocrinol.Diabetol.Metab. 2009 T.15 supl.1; s.25 poz.U-13
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy endokrynologiczne i diabetologiczne wieku rozwojowego” połączona z Jubileuszem XX-lecia Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wrocław, 20-21 listopada 2009 r.


Teresa Żak, et al. Przedwczesne dojrzewanie płciowe w przebiegu neurofibromatozy typu 1 u 5-letniej dziewczynki = Precocious puberty in a 5-years-old girl with neurofibromatosis type 1
Pediatr.Endocrinol.Diabetol.Metab. 2009 T.15 supl.1; s.48 poz.P-22
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy endokrynologiczne i diabetologiczne wieku rozwojowego” połączona z Jubileuszem XX-lecia Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wrocław, 20-21 listopada 2009 r.


Teresa Żak, et al.: Choroba Gravesa i Basedowa u noworodka – trudności diagnostyczne
Endokrynol.Pediatr. 2010 T.9 nr 1; s.108 poz.7
Streszczenia „Zimowej” Szkoły PTED. Wisła, 17-21.03.2010


Teresa Żak,et al.: Torbiele olbrzymie jajników u 14-letniej dziewczynki – czy zawsze leczenie operacyjne?
Endokrynol.Pediatr. 2010 T.9 nr 1; s.111 poz.12
Streszczenia „Zimowej” Szkoły PTED. Wisła, 17-21.03.2010


Teresa Żak et al..: The effect of one year therapy with recombinant human growth hormone (rhGH) on growth velocity, calcium – phosphorus metabolism, bone mineral density and changes of body’s composition in children with growth hormone deficiency (GHD)
Horm.Res.Paediatr. 2010 Vol.74 suppl.3; s.279 poz.R-77
49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Prague (Czech Republic), September 22-25, 2010. Abstracts


Teresa Żak.: Niedoczynność tarczycy u dzieci
W:Medycyna rodzinna – co nowego? T.1 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.450-456
ISBN 978-83-61415-13-8


Teresa Żaket al: Ocena szybkości wzrastania i gospodarki wapniowo-fosforanowej, gęstości mineralnej kości oraz zmiany składu ciała u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w pierwszym roku leczenia rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu (rhGH)
Pediatr.Endocrinol.Diabetol.Metab. 2010 Vol.16 no.1; 39-43


Teresa Żak, et al..: Przedwczesne dojrzewanie płciowe w przebiegu neurofibromatozy typu 1 u 5-letniej dziewczynki

Pediatr.Pol. 2011 T.86 nr 6; s.664-666

Certyfikaty:

Dodaj komentarz