Zdrowie

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2022

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2022 r. została przyznana za odkrycia dotyczące genomów wymarłych człowiekowatych i ewolucji homo sapiens. Zdobywcą tej prestiżowej nagrody jest Svante Pääbo, szwedzki biolog specjalizujący się w genetyce ewolucyjnej

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2022/advanced-information/