Zdrowie

Gluten

Spożywanie glutenu jest powiązane ze wzrostem markerów stanów zapalnych. Co jest interesujące, to że procesy wydają się być niezależne od tego czy ktoś ma celiakię.
W badania przeprowadzonym w Toronto przebadano 1095 młodych (20-29) ludzi. Naukowcy przeanalizowali każdego pacjenta pod kątem antygenu HLA-DQ2 oraz DQ8 aby wykluczyć wpływ celiakii na wyniki badań. Wynikiem badań jest wzrost stężenia α-2-makroglobuliny (stężenie α2M może się zmienić podczas ostrej lub chronicznej choroby) oraz uwolnieniu cytokin (cytokiny są cząsteczkami białkowymi wpływającymi na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej oraz komórek hemopoetycznych). Jamnik J. i inni Journal of Nutrition 2015.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25855121