Zdrowie

Korzystny wpływ aktywności fizycznej na organizm

Aktywność fizyczna zwiększa wydatek energetyczny, co sprzyja zmniejszaniu masy ciała. Dodatkowe korzyści wynikające ze zwiększonej aktywności fizycznej, to:

 • redukcja masy tkanki tłuszczowej, wzrost masy mięśni i kości;
 • zmniejszenie wywołanego dietą niepożądanego obniżenia spoczynkowego wydatku energetycznego;
 • obniżenie wysokiego stężenia insuliny, poprawa tolerancji glukozy i profilu lipidów;
 • obniżenie spoczynkowego i wysiłkowego ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna;
 • poprawa sprawności/tężyzny (fitness);
 • ułatwienie długotrwałego utrzymania reżimu dietetycznego;
 • poprawa ogólnego samopoczucia i poprawa zdrowia psychicznego;
 • poprawa stanu emocjonalnego (obniżenie stanów lękowych, depresji).

Ogólne zasady planowania i prowadzenia ćwiczeń fizycznych Aby wykluczyć lub potwierdzić ewentualne przeciwwskazania do ćwiczeń, przed rozpoczęciem systematycznego programu ćwiczeń należy się skonsultować z lekarzem. Konsultację taką zaleca się przede wszystkim osobom po 50. roku życia oraz tym, które planują regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych o intensywności większej niż marsz. Do schorzeń stanowiących przeciwwskazania zalicza się niewydolność układu krążenia, okresy zaostrzenia choroby wieńcowej, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niewyrównaną cukrzycę, ostre infekcje, choroby nowotworowe, a także stany zapalne oraz zmiany zwyrodnieniowe układu kostno-stawowego, uniemożliwiające wykonywanie ćwiczeń fizycznych lub mogące ulec zaostrzeniu w wyniku systematycznego ich wykonywania. Zasadą jest, że w przypadku współistniejących schorzeń układu sercowo-naczyniowego w celu określenia tolerancji wysiłkowej pacjenta należy przeprowadzić próbę wysiłkową.

Rodzaj aktywności fizycznej

Typowymi wysiłkami stosowanymi w leczeniu otyłości są ćwiczenia ogólnokondycyjne cechujące się:

 • średnim lub nawet niskim poziomem intensywności określanym w praktyce najczęściej poprzez ustalenie tak zwanego zakresu docelowego tętna treningowego (target heart rate);
 • efektywnym zużyciem tlenu przez pracujące mięśnie, także mięsień sercowy;
 • angażowaniem dużych grup mięśniowych kurczących się i rozkurczających naprzemiennie podczas wysiłków;
 • cyklicznością i możliwością długotrwałego wykonywania wysiłku bez przerw. Cechy ćwiczeń ogólnokondycyjnych posiadają następujące formy sportu i rekreacji: szybki (żwawy) marsz, marszobieg, jazda na rowerze, pływanie i ćwiczenia w wodzie, aerobik, zespołowe gry sportowe (np. siatkówka), badminton, gimnastyka, narciarstwo biegowe, tenis, wchodzenie po schodach, taniec i wiele innych.

Dobór wyżej wymienionych form aktywności fizycznej powinien być jednak zindywidualizowany dla poszczególnych pacjentów, po uprzedniej ocenie stanu dużych stawów narządu ruchu, stopnia otyłości oraz dotychczasowych doświadczeń pacjenta dotyczących form aktywności fizycznej, jego upodobań i możliwości realizacji wybranych typów sportów lub form rekreacji. Zaleca się wybór takich ćwiczeń, których wykonywanie nie sprawia trudności i jest dla pacjenta przyjemne. Ćwiczenia ogólno kondycyjne mogą być wykonywane na tak wiele sposobów, że każdy jest w stanie znaleźć właściwą dla siebie formę ćwiczeń. Grupowa forma ćwiczeń fizycznych dodatkowo motywuje pacjentów do systematyczności i przyczynia się do poprawy efektów kuracji.